Όλοι μια αγκαλιά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Του κόσμου τα παιδιά

   2. Βοηθάμε να γίνει καλύτερα ο κόσμος μας
  3. Η πτήση των γερανών

4. Ένα παιδί γράφει στο Θεό

ΘΕΜΑΤΑ

 • Εθελοντισμός/εθελοντικές οργανώσεις
 • Ειρήνη
 • Δικαιώματα του παιδιού

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αφήγηση (Ε)
 • Περιγραφή (Ε)
 • Οδηγία (Ε)
 • Επιχειρηματολογία (Ε)
 • Λογοτεχνικά κείμενα, οδηγίες, μαρτυρίες, πίνακες,  έντυπο ενημερωτικό υλικό εθελοντικών οργανώσεων

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση :

 • να διατυπώνει προβλήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού και να προτείνει λύσεις
 • να εκφράζει φιλειρηνικά (γλωσσικά και εικονικά) μηνύματα
 • να παράγει προφορικές και γραπτές αναφορές με χρήση δοσμένου πληροφοριακού υλικού

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Αριθμητικά επίθετα
 • Επαυξημένες προτάσεις
 • Αρκτικόλεξα
 • Λεξιλόγιο (σημασία λέξεων, αντίθετα, σύνθετες λέξεις)

Χρόνος διδασκαλίας : 10 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Γ τάξης του πρώτου τεύχους
Picture

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *