Χρήσιμες οδηγίες

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Εξοικείωση με κείμενα κατευθυντικού λόγου (οδηγίες, συνταγές, προσευχές).
  • Παραγωγή αντίστοιχων κειμένων (προφορικά και γραπτά) .
  • Λέξεις για φρούτα και λαχανικά

 

 

 

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1- Προστακτική


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *