Φύλλα εργασιών και εποπτικό υλικό για τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ της Α τάξης

αρχείο λήψηςΕδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Α τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα Μαθηματικά της Α και Β τάξης

Η σκάλα από το 1 έως το 5

Η σκάλα από το 0 έως το 10 , ο έως 20

Καρτέλες αρίθμησης από το 1 έως το 10 (ποσοτική απεικόνιση)

Καρτέλες από το 0 έως το 20

Καρτέλα με τα ζώα – αριθμοί από το 1-9 (για τον μαθητή)

Αριθμογραμμή 1

Αριθμογραμμή 2

Ενότητα 1: Οι αριθμοί μέχρι το 5- Χώρος και σχήματα

1.1 Προσανατολισμός στο χώρο

1.2 Γεωμετρικά σχήματα

1.3 Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

1.4 Οι αριθμοί από το 1 έως το 5

1.5 Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

1.6 Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (ΙΙ)

1.7 Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

1.8 Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 2: Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5

2.9 Σύγκριση μεγεθών-Ορολογία

2.10 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)

2.11 Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)

2.12 Σύγκριση αριθμών- Τα σύμβολα <, > και =

2.13 Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

2.14 Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

2.15 Προβλήματα

2.16 Επαναληπτικό μάθημα

Eνότητα 3: Οι αριθμοί μέχρι το 20

3.17 Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

3.18 Τα αθροίσματα μέχρι το 10-Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

3.19 Τακτικοί αριθμοί-Τα διπλά αθροίσματα

3.20 Τα νομίσματα μέχρι το 10

3.21 Προσθετική ανάλυση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10

3.22 Προβλήματα

3.23 Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 4: Αφαίρεση-Χάραξη γραμμών-Μοτίβα

4.25 Οι αριθμοί μέχρι το 50

4.26  Χάραξη γραμμών

4.27 Μοτίβα

4.28 Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό

4.29 Διάκριση των συμβόλων “+” και “-“

4.30 Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

4.31 Το συμπλήρωμα

4.32 Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 5: Οι αριθμοί μέχρι το 50-Μονάδες και Δεκάδες-Τετραγωνισμένο χαρτί

5.33 Οργάνωση συλλογών-Οι αριθμοί μέχρι το 50

5.34 Δεκάδες και μονάδες (Ι)

5.35 Αθροίσματα με πολλούς όρους

5.36 Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

5.37 Προβλήματα

5.38 Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 6: Μονάδες και Δεκάδες

6.39 Μονάδες και Δεκάδες

6.40 Γεωμετρικά σχήματα

6.41 Ο χρόνος

6.42 Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

6.43 Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 7: Χαράξεις, Παζλ – Πρόσθεση και Αφαίρεση- Η υπέρβαση της δεκάδας

7.45 Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά

7.46 Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών

7.47 Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις- Η υπέρβαση της δεκάδας

7.48 Υπολογισμοί-Επιστροφή στην πεντάδα

7.49 Πρόσθεση και αφαίρεση-Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί

7.50 Προβλήματα

7.51 Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 8: Αριθμοί μέχρι 70-Πράξεις-Μέτρηση-Συμμετρία

8.52 Οι αριθμοί μέχρι το 70

8.53 Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

8.54 Μέτρηση μεγεθών

8.55 Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών (Ι)

8.56 Εισαγωγή στη συμμετρία

8.57 Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 9: Οι αριθμοί μέχρι το 100-Πράξεις- Βάρος-Γεωμετρικά σχήματα

9.58 Οι αριθμοί μέχρι το 100-Χρήμα

9.59 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

9.60 Βάρος- Λειτουργία της ζυγαριάς

9.61 Χαράξεις σχημάτων-παζλ-πλακόστρωτο

9.62 Προβλήματα

This entry was posted in Uncategorized by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *