Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

                                

Τα γινόμενα του 2                                                         Τα γινόμενα του 2

Τα γινόμενα του 3                                                         Τα γινόμενα του 3
Τα γινόμενα του 4                                                         Τα γινόμενα του 4

Τα γινόμενα του 5                                                         Τα γινόμενα του 5

Τα γινόμενα του 6                                                         Τα γινόμενα του 6

Τα γινόμενα του 7                                                          Τα γινόμενα του 7

Τα γινόμενα του 8                                                         Τα γινόμενα του 8

Τα γινόμενα του 9                                                          Τα γινόμενα του 9

 

 

Βατραχάκια_emathima.gr                                 

Τα γινόμενα του 2                                                      Τα γινόμενα του 2

Τα γινόμενα του 3                                                      Τα γινόμενα του 3

Τα γινόμενα του 4                                                      Τα γινόμενα του 4

Τα γινόμενα του 5                                                      Τα γινόμενα του 5

Τα γινόμενα του 6                                                      Τα γινόμενα του 6

Τα γινόμενα του 7                                                      Τα γινόμενα του 7

Τα γινόμενα του 8                                                      Τα γινόμενα του 8

Τα γινόμενα του 9                                                      Τα γινόμενα του 9
 

 

                               

Τα γινόμενα του 2                                                     Τα γινόμενα του 2

Τα γινόμενα του 3                                                     Τα γινόμενα του 3
Τα γινόμενα του 4                                                     Τα γινόμενα του 4

Τα γινόμενα του 5                                                     Τα γινόμενα του 5

Τα γινόμενα του 6                                                     Τα γινόμενα του 6

Τα γινόμενα του 7                                                     Τα γινόμενα του 7

Τα γινόμενα του 8                                                     Τα γινόμενα του 8

Τα γινόμενα του 9                                                     Τα γινόμενα του 9

 

 

                            Multiplication Times Tables Worksheets – 2, 3, 4, 5, 6 & 7 Times Tables – Six Worksheets

Τα γινόμενα του 2                                                     Τα γινόμενα του 2

Τα γινόμενα του 3                                                     Τα γινόμενα του 3

Τα γινόμενα του 4                                                     Τα γινόμενα του 4

Τα γινόμενα του 5                                                     Τα γινόμενα του 5

Τα γινόμενα του 6                                                      Τα γινόμενα του 6

Τα γινόμενα του 7                                                      Τα γινόμενα του 7

Τα γινόμενα του 8                                                       Τα γινόμενα του 8
Τα γινόμενα του 9                                                       Τα γινόμενα του 9

πηγές : www.math-salamanders.com/ και www.worksheetfun.com/
 Δείτε επίσης

 Καρτέλες με τις προπαίδειες

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

This entry was posted in Uncategorized, Προπαίδειες and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *