Φύλλα εργασίας με τα Αντίθετα

Αντίθετες λέξεις είναι οι λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία.

π.χ. μέρα-νύχτα, ανεβαίνω κατεβαίνω κτλ

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε σε ένα πίνακα με αντίθετες λέξεις και σε 4 φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις με τα αντίθετα.

 

 

Πίνακας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *