Φάρμα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε και να πλαστικοποιήσετε τις παρακάτω εικόνες. έπειτα χρησιμοποιώντας βέλκρο μπορείτε να κολλάτε και να ξεκολλάτε τα ζώα της φάρμας. Κατάλληλο για μικρούς μαθητές και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


ΦΑΡΜΑ 1


ΦΑΡΜΑ 2

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *