Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται να ασκηθούν οι μαθητές στη διαδικασία  της ” επιστροφής στην πεντάδα”, προκειμένου να υπολογίζουν αθροίσματα δύο αριθμών που βρίσκονται μεταξύ 5 και 9.

Επίσης, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της  ” επιστροφής στην πεντάδα”, επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των διπλών αθροισμάτων 6 + 6, 7 + 7, 8 + 8 και 9 + 9

Σημείωση: Τα αθροίσματα 6 + 6, 7 + 7, 8 + 8 και 9 + 9 που έχουν όρους μεγαλύτερους από το 5 ονομάζονται μεγάλα διπλά αθροίσματα

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξη

 
 

Φύλλο εργασίας 1 
 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *