Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοήσουν τον αλγόριθμο της κάθετης αφαίρεσης διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο, με δανεικό και να τον χρησιμοποιούν ως μια από τις στρατηγικές υπολογισμού αποτελέσματος.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Επαληθεύουν με τον κάθετο άβακα κάθετες αφαιρέσεις διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο με δανεικό.
  • Βρίσκουν το λάθος σε μία κάθετη αφαίρεση με δανεικό και το διορθώνουν.
  • Συμπληρώνουν τους αριθμούς που λείπουν σε μία κάθετη αφαίρεση με δανεικό.
  • Μετατρέπουν οριζόντιες αφαιρέσεις σε κάθετες.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

2 thoughts on “Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *