Βιβλία Φυσικής

 

Υλικά σώματα_βιβλίο δασκάλου

Μίγματα_βιβλίο δασκάλου

Ενέργεια_βιβλίο δασκάλου

Πεπτικό σύστημα_βιβλίο δασκάλου

Θερμότητα_βιβλίο δασκάλου

Ηλεκτρισμός_βιβλίο δασκάλου

Φως_βιβλίο δασκάλου

Ήχος_βιβλίο δασκάλου

Δύναμη-Πίεση!(1)_βιβλίο δασκάλου

Δύναμη-Πίεση (2)_βιβλίο δασκάλου

Picture

Υλικά σώματα_τετράδιο εργασιών

Μίγματα _ τετράδιο εργασιών

Ενέργεια_τετράδιο εργασιών

Πεπτικό σύστημα_τετράδιο εργασιών

Θερμότητα_τετράδιο εργασιώνpdf

Ηλεκτρισμός_τετράδιο εργασιών

Φως_τετράδιο εργασιών

Ήχος_τετράδιο εργασιών

Μηχανική_τετράδιο εργασιών

This entry was posted in Uncategorized by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *