Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Toalphabitari ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ώνω και -αίνω)

Το κείμενο προέρχεται από το Αλφαβητάριο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 (Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο) των Δ. Ανδρεάδη, Π. Νιρβάνα, Ζ. Παπαντωνίου, Μ. Τριανταφυλλίδη σε εικονογράφηση Κ. Μαλέα.

  • Επισημαίνονται οι ρηματικές καταλήξεις -ώνω και -αίνω και οι εξαιρέσεις (μένω, πλένω, δένω) στις οποίες εξασκούνται τα παιδιά ορθογραφικά.

Ορθογραφία:  1η. Καταβράχηκα! Κρυώνω, δε μπαίνω ξανά σε βάρκα.

  • Το κείμενο, αποφεύγοντας τον διδακτισμό, υποδεικνύει στα παιδιά να ακούνε τις συμβουλές των μεγαλυτέρων τους. Αυτός είναι και ο στόχος των ερωτήσεων κατανόησης του Β.Μ.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture                            Picture

Ρήματα σε -ένω και -αίνω                             Ρήματα σε -εύω και -ώνω

 

Picture

Πηγή: http://prwtokoudouni.weebly.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *