Τιτίνα, η κότα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (Επεξεργασία του Τ)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης Τ
  • Υποδεικνύεται η λέξη τι την οποία μαθαίνουν ολικά
  • Επισημένεται το άρθρο η στον τίτλο

 

……………………………………………………………………………………………….

  • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
  • Οι μαθητές αναγνωρίζουν και διαβάζουν τις λέξεις πατάτα, πίτα της άσκησης στη σελ.25 του Β.Μ.
  • Ο/η εκπαιδευτικός περιγράφει ένα απλό αντικείμενο και γράφει την ερώτηση “τι είναι” στον πίνακα (π.χ. μέσα σε αυτή βάζουμε τα πράγματά μας για να έρθουμε στο σχολείο. Τι είναι;). Ζητά από τους μαθητές να μαντέψουν. Οι μαθητές στη συνέχεια κάνουν δικά τους μικρά αινίγματα. Κάθε φορά δείχνουν το τι στη ερώτηση που κάνουν.
  • Με αφορμή την αναφορά στο ταξίδι με τρένο, ο/η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη εισιτήρια από διάφορα μέσα αναφοράς και φυλλάδια με δρομολόγια. Τα συγκρίνουν και συζητούν για τη χρήση τους και το γραπτό περιεχόμενό τους.
  • Ο/η εκπαιδευτικός με αφορμή την εικόνα στο Τ.Ε., φέρνει στην τάξη τηλεκάρτες και τηλεφωνικό κατάλογο και συζητούν για τη χρήση τους.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Τιτίνα, η κότα

Το γράμμα τ (Μ.Δ)


Αντιγραφή Τ,τ
Τιτίνα, η κότα (για αμβλύωπες)


Το γράμμα τ


Αντιγραφή το τ


Το γράμμα Τ

T    t    Χωρίς τίτλο
Καρτέλα με το Τ                      Ταφ         Ταφ (για αμβλύωπες)

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Διαφάνεια4  Διαφάνεια5

 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture  αρχείο λήψης
Το γράμμα Τ                                                     Ένα κομμάτι τούρτα (Τ,τ)

πηγή:http://www.stintaxi.com

και μερικά ωραία βιντεάκια

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *