Ταξίδια στο διάστημα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

 • Ο άνθρωπος στο διάστημα
 • Τι βλέπουμε από το διάστημα
 • Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα
 • Ταξίδια στο διάστημα

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός  λόγος (αφήγηση, περιγραφή)
 • Κείμενα λογοτεχνικά, ενημερωτικά, επιστημονικά, άρθρα εγκυκλοπαίδειας

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Ενεργητική-παθητική σύνταξη (επανάληψη)
 • Ονοματικές – ρηματικές φράσεις (επανάληψη)
 • Ρόλος και λειτουργία των άρθρων
 • Ορθογραφία
 • Συλλαβισμός
 • Λεξιλόγιο: συμφράσεις, εκφράσεις

πηγή: Γλώσσα Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Picture

 

 

λεξικό

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *