Τακτικοί αριθμοί – Τα διπλάσια αθροίσματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Βασικοί στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Η άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των διπλών αθροισμάτων  (ν+ν) μέχρι το 10, δηλαδή των αθροισμάτων, 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5
  • Η γνωριμία των μαθητών με τους όρους “διπλάσιο” και “μισό” και η άσκησή τους στην ικανότητα εύρεσης του διπλάσιου των αριθμών μέχρι το 5 και του μισού των ζυγών αριθμών μέχρι το 10
  • Η άσκηση των μαθητών στην τακτική διάκριση των αριθμών μέχρι το 10, έτσι ώστε αφενός να διατάσσουν και να συγκρίνουν με σχετική ευχέρεια τους αριθμούς μεταξύ τους και αφετέρου να χρησιμοποιούν τους αριθμούς λέξεις με την τακτική έκφραση (έκτος, έβδομος,όγδοος κτλ) , δηλαδή με τη μορφή των τακτικών αριθμητικών επιθέτων

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κλικ στην εικόνα
Απόλυτοι και τακτικοί αριθμοί 0-10

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Τακτικοί αριθμοί – Τα διπλάσια αθροίσματα

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *