Σύγκριση μεγεθών – Ορολογία


PictureΣτόχοι-Διδακτικές οδηγίες

Ένας από τους στόχους του κεφαλαίου αυτού είναι η εξοικείωση των μαθητών με την ορολογία των διαστάσεων των μεγεθών. Συνήθως τα παιδιά αυτής της ηλικίας αποδίδουν όλα τα επίθετα συγκριτικού βαθμού όπως “μεγαλύτερο”, “ψηλότερο”, “μακρύτερο”, “πιο μακρύ” και “πιο χοντρό” , με τη λέξη “μεγαλύτερο”. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επιβάλλεται λοιπόν να ασχοληθούμε με δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν τους μαθητές σε διαφοροποίηση των όρων  “υψηλό-χαμηλό”, “μακρύ-κοντό”, “πλατύ-στενό” και “χοντρό- λεπτό”.

Ένας άλλος στόχος που επιδιώκεται μέσω του μαθήματος αυτού είναι να μάθουν οι μαθητές να διατάσσουν διάφορα ομοειδή αντικείμενα σύμφωνα με μία από τις προαναφερόμενες διαστάσεις.

πηγή: Μαθηματικά Α δημοτικού, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας : Σύγκριση μεγεθών-Ορολογία

Φύλλο εργασίας (για αμβλύωπες)

 

 

Για περισσότερα φύλα εργασίας πατήστε εδώ

1 thought on “Σύγκριση μεγεθών – Ορολογία

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *