Στο σπίτι και στη γειτονιά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε έξι υποενότητες:

     • 1. Αγαπητό μου ημερολόγιο
     • 2. Η φίλη μας η Αργυρώ
     • 3. Τα παιδικά μου παιχνίδια
     • 4. Στη νέα μας γειτονιά

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και οικογενειακή ζωή
 • Παιδικά παιχνίδια, συλλογές
 • Σχέσεις στο σπίτι και τη γειτονιά

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος: Περιγραφή
 • Λογοτεχνικά κείμενα
 • Ενημερωτικά κείμενα
 • Ημερολογιακά κείμενα
 • Εννοιολογικοί χάρτες

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση :

 • να εκφράζει ένα προσωπικό πρόβλημα (θέμα του προβλήματος, αιτία, λύσεις)
 • να εκφράζει ό,τι τον ευχαριστεί ή τον δυσαρεστεί
 • να περιγράφει αγαπημένα παιχνίδια και συλλογές (περιγραφή αντικειμένου)
 • να οργανώνει τις πληροφορίες που δίνονται σε ένα κείμενο σε εννοιολογικά διαγράμματα, πίνακες

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Συλλαβισμός λέξεων με όμοια γράμματα
 • Δομή πρότασης Υ-Ρ-Α
 • Ουσιαστικά (γενική πτώση)
 • Κύρια ονόματα
 • Το επίθετο
 • Ενεστώτας (οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής)
 • Τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω (οριστική Ενεστώτα)
 • Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, οικογένειες λέξεων, αντίθετα)

Χρόνος διδασκαλίας : 10 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Γ τάξης του πρώτου τεύχους
Picture

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

πίνακας _το ρήμα είμαι
Φύλλο εργασίας τα βοηθητικά ρήματα
Για περισσότερα φύλλα εργασίας με το βοηθητικό ρήμα είμαι πατήστε εδώ

Φύλλο εργασίας Ενεργητική-Παθητική Φωνή
Για περισσότερα φύλλα εργασίας με την Ενεργητική και Παθητική Φωνή πατήστε εδώ και εδώ

Φύλλο εργασίας αντίθετες-σύνθετες λέξεις
Για περισσότερα φύλλα εργασίας με τα αντίθετα πατήστε εδώ και εδώ

Φύλλο εργασίας επίθετα
Για περισσότερα φύλλα εργασίας με τα επίθετα πατήστε εδώ

Φύλλο εργασίας με τα κύρια ονόματα

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταφερθείτε σε ηλεκτρονικές ασκήσεις

Τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω

Τα κύρια ουσιαστικά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *