Προσωπική φροντίδα και υγιεινή

Πατήστε στις παρακάτω εικόνες για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με θέμα την προσωπική φροντίδα και υγιεινή. Κατάλληλο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.


                                        
Φύλλο εργασίας 1                           Φύλλο εργασίας 2                          Φύλλο εργασίας 3


                                        
Φύλλα εργασίας 4                           Φύλλο εργασίας 5                       Φύλλο εργασίας 6


                                       
Φύλλο εργασίας 7                            Φύλλο εργασίας 8                     Φύλλο εργασίας 9


                                       
Φύλλα εργασίας 10                            Φύλλα εργασίας 11             Φύλλα εργασίας 12


                                       
Φύλλο εργασίας 13                          Φύλλο εργασίας 14                 Φύλλα εργασίας 15

πηγή: http://www.cookie.com/

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *