Προσθετική ανάλυση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Picture

Πρώτος στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοήσουν τη δυνατότητα ανάλυσης των αριθμών από το 6 μέχρι το 10 σε αθροίσματα δύο όρων. Επιδιώκουμε επίσης να βοηθήσουμε τους μαθητές να εντοπίσουν, τα οργανώσουν και να εργαστούν με όλα τα αθροίσματα στα οποία αναλύονται οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10. τέλος, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι μαθητές να εφαρμόζουν τη διαδικασία ανάλυσης των αριθμών με όλα τα δυνατά αθροίσματα σε πραγματικές καταστάσεις που εμφανίζονται στην καθημερινή τους ζωή.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Προσθετική ανάλυση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *