Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

PictureΚύριος στόχος του κεφαλαίου είναι η εξάσκηση των μαθητών στις προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών.Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • εκτελούν νοερά προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών.
  • εκτελούν γραπτά και σε οριζόντια διάταξη προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο και με κρατούμενο.
  • εκτελούν γραπτά και σε κάθετη διάταξη προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο και με κρατούμενο
  • ελέγχουν την ορθότητα της πράξης που εκτέλεσαν με την αντίστροφη πράξη.
  • αντιμετωπίζουν καταστάσεις της καθημερινότητας στις οποίες απαιτούνται προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

One thought on “Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

  1. Pingback: Αφαίρεση με κρατούμενο – Μαθηματικά για το Δημοτικό Σχολείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *