Προβλήματα

Picture Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • εκτελούν πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο.
  • εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις με αριθμούς τετραψήφιους με ή χωρίς κρατούμενο
  • διαβάζουν ενδείξεις ζυγαριάς και να γράφουν το βάρος που δείχνει η ζυγαριά.
  • διακρίνουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να απαντήσουν σε ερωτήσεις.
  • διατυπώνουν μόνοι τους και να λύνουν ένα πρόβλημα.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

One thought on “Προβλήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *