Προβλήματα

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιθυμούμε να επεκτείνουμε την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων. Συγκεκριμένα οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις μέχρι τώρα γνώσεις τους για να λύσουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, για την επίλυση των οποίων οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις τους στο θέμα του πολλαπλασιασμού, καθώς και προβλήματα που απαιτούν άτυπες στρατηγικές διαίρεσης. Τα περισσότερα προβλήματα δίνονται με εικόνες και αριθμούς. Οι εικόνες ενδέχεται να αποδειχτούν εξαιρετικά χρήσιμες στους μαθητές που δυσκολεύονται.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1


This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Προβλήματα

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *