Προβλήματα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ


PictureΣΤΟΧΟΙ

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να επεκτείνει την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση των προβλημάτων στην οποία έχουν εισαχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.Εδώ οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις μέχρι τώρα γνώσεις τους για να λύσουν τα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα περισσότερα προβλήματα δίνονται με εικόνες και αριθμούς. Οι μαθητές ασκούνται στην απόκτηση της δεξιότητας να συλλέγουν τις πληροφορίες που τους δίνονται και να λύνουν το πρόβλημα.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Προβλήματα

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *