Προαναγνωστικές ασκήσεις: Αντίληψη μεγέθους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Οι παρακάτω εργασίες παρατίθονται για άσκηση της δεξιότητας της οπτικής διάκρισης ως προς το μέγεθος και προβλέπουν σύγκριση μεταξύ σχεδίων αντικειμένων και γεωμετρικών σχημάτων.

Στις πολλές ασκήσεις δίνεται ως ερέθισμα ένα πρότυπο που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της σελίδας. Από το παιδί ζητείται να εντοπίσει και να δείξει το σχήμα που είναι ίδιο ή διαφορετικό από το πρότυπο ως προς το μέγεθος.

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσει το παιδί για να δείξει την επιλογή του αφήνεται να αποφασιστεί από τον δάσκαλο. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει με χρωμάτισμα των όμοιων σε μέγεθος σχημάτων, με τοποθέτηση του σημείου “Χ” κάτω από τα ισομεγέθη ή διαφορετικά αντικείμενα κτλ. Επίσης, σε κάποια φύλλα εργασίας δεν δίνεται πρότυπο αντικείμενο αλλά πολλά αντικείμενα κατά ζεύγη και αναμένεται από το παιδί να ενώσει με μια γραμμή ή να χρωματίσει με το ίδιο χρώμα τα όμοια ή διαφορετικά αντικείμενα ως προς το μέγεθος.

1 2 3 4

Φύλλο εργασίας 1 Φύλλο εργασίας 2  Φύλλο εργασίας 3 Φύλλο εργασίας 4

5 6 7 8

Φύλλο εργασίας 5  Φύλλο εργασίας 6   Φύλλο εργασίας 7   Φύλλο εργασίας 8

9    10    11

Φύλλο εργασίας 9     Φύλλο εργασίας 10    Φύλλο εργασίας 11 

Αλεξία Μιχαήλ για τη συνεργασία της και τη σημαντική βοήθειά της

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *