Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Σε προηγούμενο κεφάλαιο εισαγάγαμε στους μαθητές την έννοια του πολλαπλασιασμού με τη διαδικασία της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης, χρησιμοποιώντας εμπειρικές καταστάσεις οι οποίες ήταν οικείες στο σύνολο των παιδιών. Στο μάθημα αυτό θα συνεχίσουμε την εξάσκηση των μαθητών σε καταστάσεις πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας τον όρο φορές και όχι το σύμβολο x. Θα ασκήσουμε επίσης τους μαθητές σε καταστάσεις μοιρασιάς. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται οι εξής:

  • η εισαγωγή των μαθητών σε στοιχειώδεις καταστάσεις πολλαπλασιασμού, κατά τις οποίες ο πολλαπλασιασμός αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση
  • η ενασχόληση με καταστάσεις επανάληψης που αναφέρονται στην άμεση εμπειρία του παιδιού, όπως είναι το παραμύθι με τα 3 γουρουνάκια, οι 4 ρόδες του αυτοκινήτου κτλ.
  • η ενασχόληση με τα πολλαπλάσια του 3 και 4
  • η περαιτέρω άσκηση των μαθητών στην προφορική αρίθμηση ανά 3 και 4
  • η άσκηση των μαθητών σε εμπειρικές καταστάσεις μοιρασιάς σε ίσα μέρη

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1


This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *