Περσικοί πόλεμοι

Μάθημα 15ο : Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ.Ασίας

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία, την επέκταση και το χαρακτήρα του κράτους των Περσών ώς το τέλος του 6oυ αιώνα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας.
• Να γνωρίσουν την επανάσταση και την προσπάθεια για ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας.
• Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα, όπως: σατράπης, λεηλασία,επανάσταση.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ.Ασίας

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 16ο : Ο Περσικός κίνδυνος

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να κατανοήσουν λόγους για τους οποίους οι Πέρσες εκστράτευσαν εναντίον των Ελλήνων.
• Να γνωρίσουν την εκστρατεία του Μαρδόνιου.
• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της μάχης του Μαραθώνα.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Ο Περσικός κίνδυνος

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 17ο : Η μάχη των Θερμοπυλών
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της μάχης των Θερμοπυλών.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.
• Να εκτιμήσουν το μέγεθος της θυσίας του Λεωνίδα και των συντρόφων του.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η μάχη των Θερμοπυλών

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 18ο : Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

Διδακτικοί στόχοι: 
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.
• Να εκτιμήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν οι ηγέτες.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 19ο : Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης

Διδακτικοί στόχοι: 

Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της μάχης των Πλαταιών και της ναυμαχίας της Μυκάλης.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.
• Να εκτιμήσουν το αγαθό της ειρήνης που έχει ως αποτέλεσμα την πρόοδο.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *