Περσικοί πόλεμοι

PictureΜάθημα 15ο : Το Περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ.Ασίας

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία, την επέκταση και το χαρακτήρα του κράτους των Περσών ώς το τέλος του 6oυ αιώνα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας.
• Να γνωρίσουν την επανάσταση και την προσπάθεια για ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας.
• Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα, όπως: σατράπης, λεηλασία,επανάσταση.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

PictureΜάθημα 16ο : Ο Περσικός κίνδυνος

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να κατανοήσουν λόγους για τους οποίους οι Πέρσες εκστράτευσαν εναντίον των Ελλήνων.
• Να γνωρίσουν την εκστρατεία του Μαρδόνιου.
• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της μάχης του Μαραθώνα.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

PictureΜάθημα 17ο : Η μάχη των Θερμοπυλών
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της μάχης των Θερμοπυλών.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.
• Να εκτιμήσουν το μέγεθος της θυσίας του Λεωνίδα και των συντρόφων του.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

PictureΜάθημα 18ο : Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

Διδακτικοί στόχοι: 
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.
• Να εκτιμήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν οι ηγέτες.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

PictureΜάθημα 19ο : Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης

Διδακτικοί στόχοι: 

Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τον χρόνο, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβαση της μάχης των Πλαταιών και της ναυμαχίας της Μυκάλης.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.
• Να εκτιμήσουν το αγαθό της ειρήνης που έχει ως αποτέλεσμα την πρόοδο.

πηγή: Ιστορία Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Επαναληπτικό διαγώνισμα
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *