Παθητική Φωνή

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πάρα πολλά ρήματα, όπως άλλωστε και σε κάθε γλώσσα, με τα οποία δηλώνουμε τι κάνουμε, π.χ. τρέχω, γελώ, αδικώ, ντύνομαι, πλένομαι κτλ.

Παρατηρώντας όλα αυτά τα ρήματα διαπιστώνουμε ότι στο α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν σε δύο μόνο καταλήξεις

1. στην κατάληξη , π.χ. τρέχω, σφυρίζω, παίζω

2. στην κατάληξη -μαι, π.χ. φαίνομαι, ντρέπομαι, ντύνομαι

Για να μπορούμε να τα μελετάμε πιο εύκολα χωρίζουμε τα ρήματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την κατάληξή τους. Έτσι, όσα ρήματα τελειώνουν σε ανήκουν στην ενεργητική φωνή, ενώ όσα ρήματα τελειώνουν σε -μαι ανήκουν στην παθητική φωνή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πολλά ρήματα τα συναντάμε και στις δύο φωνές, π.χ. γράφω-γράφομαι, ντύνω-ντύνομαι

Υπάρχουν ρήματα που τα συναντάμε μόνο στην ενεργητική φωνή, π.χ. τρέχω και άλλα μόνο στην παθητική φωνή, π.χ. ντρέπομαι. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται αποθετικά.

Παρακάτω υπάρχουν δύο φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις  με ρήματα στην Παθητική φωνή

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *