Παίζουμε παντομίμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Εξάσκηση στην ορθογραφία του Ενεστώτα του ρήματος είμαι.
 • Τα παιδιά διακρίνουν την ορθογραφία των άρθρων τον-των, της-τις.
 • Εξάσκηση στην προτασιακή δομή Υ-Ρ-Κ. Με αφορμή την ομαδική δραστηριότητα της σ. 49 του Β.Μ. , οι μαθητές κάνουν προτάσεις με το ρήμα είμαι και τις γράφουν. Π.χ εγώ είμαι δελφίνι. Ο Κυριάκος και η Μαρία είναι ψάρια.
 • Ορθογραφία : 1η. Εγώ στην παντομίμα θα κάνω τον αρχηγό των ζώων. ( Από το πλαίσιο με το γλωσσικό φαινόμενο, στη σ. 49, Β.Μ.)

    2η. Εμείς είμαστε κάτω από τα φύλλα των δέντρων.

  • Στην τάξη συζητούν τους κανόνες ομαδικών παιχνιδιών που γνωρίζουν. Επιλέγουν ένα από αυτά και με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού γράφουν τους κανόνες του. Προτείνεται να διαβάσουν τους κανόνες σε παιδιά άλλων τάξεων και να τους ζητήσουν να μαντέψουν για ποιο παιχνίδι πρόκειται.
  • Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε παιδί τους κανόνες ενός απλού παιχνιδιού που είναι γνωστό (π.χ. κρυφτό) αλλάζοντας τη σειρά των προτάσεων . Έχει φροντίσει να συμπεριλάβει λέξεις δηλωτικές του χρόνου. Ζητά από τα παιδιά να βάλουν τις προτάσεις στη σωστή σειρά.

  πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Picture      Picture

   Άρθρα της και τις                           Άρθρα τον και των
  Πηγή: http://www.jele.gr

   

  This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

  About emathima13

  Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *