Ο χρυσός αιώνας

 
PictureΜάθημα 20ο : Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να διαπιστώσουν οι μαθητές πως ο πόλεμος των Ελλήνων εναντίον των Περσών έχει επιθετική μορφή και όχι αμυντική όπως πριν.
• Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως συμμαχία, ηγεμονία.
• Να διαχωρίσουν τις έννοιες συμμαχία-ηγεμονία.
• Να διακρίνουν τους λόγους που οδήγησαν στη μετατροπή της συμμαχίας σε αθηναϊκή ηγεμονία και προκάλεσαν την ανησυχία της Σπάρτης.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 21ο : Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να αναφέρουν τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα αυτή την εποχή.
• Να αναφέρουν τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Αθήνα στα χρόνια του Περικλή.
• Να διακρίνουν τα στοιχεία εκείνα που συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση της αθηναϊκής δημοκρατίας.
• Να γνωρίσουν την τάξη των μετοίκων και να τη συσχετίσουν με τους σημερινούς μετανάστες.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 22ο : Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων
Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:
• Να πληροφορηθούν για τον τρόπο ζωής των κατοίκων της αρχαίας Αθήνας και να τον συγκρίνουν με τον αντίστοιχο της Σπάρτης και το σημερινό.
• Να γνωρίσουν τη θέση της γυναίκας στην Αθήνα της κλασικής εποχής και να τη συγκρίνουν με τη Σπαρτιάτισσα και τη σύγχρονη γυναίκα.
• Να αντλήσουν πληροφορίες για την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Αθήνα.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 23ο : Ο “χρυσός αιώνας” της τέχνης

Διδακτικοί στόχοι: 
Οι μαθητές:
• Να εντοπίσουν τους λόγους για τους οποίους η Αθήνα έγινε σχολείο της Ελλάδας.
• Να γνωρίσουν τους σημαντικότερους εκπροσώπους των γραμμάτων του χρυσού αιώνα.
• Να αντιληφθούν τη διαχρονική αξία του αρχαίου δράματος.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Ο “χρυσός αιώνας” της τέχνης

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 24ο : Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας

Διδακτικοί στόχοι: 

Οι μαθητές:

• Να γνωρίσουν τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της αγγειοπλαστικής της εξεταζόμενης εποχής.
• Να σχηματίσουν μία πρώτη αντίληψη της έννοιας του κλασικού.
• Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους τα κλασικά έργα προκαλούν τον παγκόσμιο θαυμασμό μέχρι σήμερα.
• Να συγκρίνουν τα έργα της κλασικής εποχής με αντίστοιχα έργα προγενέστερων εποχών.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *