Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

Picture Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι να:

  • εισαχθούν οι μαθητές στον σημερινό αλγόριθμο του γραπτού πολλαπλασιασμού
  • αντιπαραβάλουν τον πίνακα του πολλαπλασιασμού που έμαθαν να χρησιμοποιούν στα προηγούμενα κεφάλαια με τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού.
  • ερμηνεύουν τα επιμέρους γινόμενα του αλγορίθμου που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό κάθε ψηφίου του πολλαπλασιαστή επί τον πολλαπλασιαστέο με βάση τον πίνακα του πολλαπλασιασμού και να τα θεωρούν σαν μια πιο σύντομη έκφραση των γινομένων του πίνακα του πολλαπλασιασμού.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *