Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί

Picture Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι :
1) Να εισάγουμε την έννοια του απλού κλάσματος με βάση τις κλασματικές μονάδες. Να θεωρούμε δηλαδή, το 2/3 ως 2 φορές το 1/3. Βεβαίως η μορφή του κλάσματος που δουλεύουμε εδώ είναι η μορφή μέρους-όλου. Τα κλάσματα μπορούν να εμφανιστούν με διάφορες μορφές όπως μέρους-όλου, πηλίκο, λόγος μέτρηση (σημείο ευθείας) και τελεστής.
2)Να εφαρμόσουμε τις κλασματικές μονάδες και τα κλάσματα πάνω σε ευθύγραμμα τμήματα. Μία μικρή εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις είχαν οι μαθητές στα προηγούμενα μαθήματα με το τέταρτο του κιλού. Εκεί θεωρούσαμε το τέταρτο ως ένα από τα τέσσερα ίσα μέρη ενός ευθύγραμμου τμήματος.Οι αναπαραστάσεις των κλασμάτων με ευθύγραμμα τμήματα και μήκη ίσως είναι δυσκολότερες σε σχέση με τις προηγούμενες αναπαραστάσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ χρήσιμες.

πηγή:Μαθηματικά Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *