Οι αριθμοί μέχρι το 70

ΣΤΟΧΟΙ

Σε προηγούμενο κεφάλαιο οι μαθητές ασκήθηκαν στη χρήση των αριθμών μέχρι το 50. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέχρι το 70.

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκουμε να καταστήσουμε ικανούς τους μαθητές να:

  • αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τους αριθμούς μέχρι το 70 σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής
  • καταμετρούν ανά 1 και ανά 5 μέχρι το 70
  • γράφουν τους αριθμούς μέχρι το 70 με λέξεις και αντίστροφα
  • συγκρίνουν και να διατάσσουν τους αριθμούς μέχρι το 70
  • αναλύουν σε δεκάδες και μονάδες τους αριθμούς μέχρι το 70
  • αναγνωρίζουν και να πραγματοποιούν ανταλλαγές με τα νομίσματα των 20 ευρώ και 50 ευρώ καθώς και των λεπτών

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Οι αριθμοί μέχρι το 70

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *