Οι αριθμοί μέχρι το 100- Χρήμα

ΣΤΟΧΟΙ

1. Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η οργάνωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών στους αριθμούς μέχρι το 100. Οι περισσότεροι μαθητές ήδη γνωρίζουν να μετρούν μέχρι το 100, ενώ αρκετοί από αυτούς γνωρίζουν επίσης τη γραφή και την ανάγνωση των αριθμών αυτών. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού θα επιδιώξουμε να συστηματοποιήσουμε τις γνώσεις αυτές και να τις συνδέσουμε με τη γενικότερη λογική της λειτουργίας του δεκαδικού συστήματος της αρίθμησης.Με άλλα λόγια, στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές να διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες των αριθμών και να τους διατάσσουν στη σειρά.

2. Μεταξύ των στόχων αυτού του μαθήματος περιλαμβάνεται η εξοικείωση των μαθητών με τα νομίσματα των 100 ευρώ και λεπτών, έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την εμπέδωση των αριθμών. Στο πλαίσιο παιγνιωδών δραστηριοτήτων οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν ανταλλαγές νομισμάτων (π.χ. τα 20 ευρώ είναι ίσα με δύο νομίσματα των 10 ευρώ, 10+10=20 κτλ) Κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπεδώνουν οι μαθητές και τα αθροίσματα των δεκάδων, εκτελώντας προσθέσεις του τύπου 20+10, 20+20, 50+10 κτλ. Για τον σχηματισμό των νομισμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον πολλαπλασιασμό: τα 50 ευρώ είναι ισοδύναμα με πέντε νομίσματα των 10 ευρώ, 5 φορές το 10 ίσον 50

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4 (προηγούμενος-επόμενος αριθμός_

Φύλλο εργασίας 5 (προηγούμενος-επόμενος αριθμός)

Φύλλο εργασίας 6 (προηγούμενος-επόμενος αριθμός)

Φύλλο εργασίας 7 (προηγούμενος- επόμενος αριθμός)

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

   

Παζλ με χαρτονομίσματα                                Εφαρμογή Οριζόντιο Αριθμητήριο

Σ συμπιεσμένη μορφή για να

τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας

 

    ο κουμπαράς

Συλλογή από συνδετήρες/jele.gr                       Ο κουμπαράς – Χρήματα/jele.gr


This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Οι αριθμοί μέχρι το 100- Χρήμα

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *