Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

Μάθημα 1ο: Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στην Ελλάδα και διοίκησαν τους Έλληνες.
 • Να κρίνουν τις ενέργειες των κατακτητών και τις αντιδράσεις των Ελλήνων.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία των ιστορικών εννοιών: πολεμική κατάκτηση, υποταγή, λεηλασία, θρίαμβος, διακυβέρνηση.
 • Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης (μεταφοράς στη θέση του άλλου).

Μάθημα 2ο: Οι Έλληνες “κατακτούν” τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν οι μαθητές τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, μέσα από τα δημιουργήματά του.
 • Να εκτιμήσουν τη συνεισφορά των Ελλήνων στη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.
 • Να δείξουν ενδιαφέρον για τα μνημεία που σώζονται από τη ρωμαϊκή εποχή, ιδιαίτερα στον τόπο τους.

Picture

Εικονική περιήγηση στο Πάνθεον της Ρώμης
Μάθημα 3ο: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να προσδιορίσουν οι μαθητές το χώρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και να κατανοήσουν τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα.
 • Να επισημάνουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της επέκτασης και τα προβλήματα διοίκησης της κοσμοκρατορίας.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο που έπαιζαν η ειρήνη, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η τεχνολογική ανάπτυξη στην πρόοδο της αυτοκρατορίας.

Μάθημα 4ο: Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία από την καθημερινή ζωή και τη δραστηριότητα των Ρωμαίων στην πόλη και στην ύπαιθρο.
 • Να συσχετίσουν τον τρόπο της ζωής των Ρωμαίων με το σημερινό.
 • Να «μεταβούν» στην εποχή που πραγματεύονται και στη θέση προσώπων που ζούσαν τότε (ενσυναίσθηση).

Picture

Εικονική περιήγηση στο Κολοσσαίο
 

πηγή:Ιστορία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Απαντήσεις του επαναληπτικού διαγωνίσματος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *