Μοτίβα

Picture Στόχοι του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

  • αναγνωρίζουν και να επισημαίνουν μοτίβα από το καθημερινό περιβάλλον και ιδιαίτερα από το περιβάλλον του σπιτιού τους.
  • αναγνωρίζουν, να συγκρίνουν και να αναλύουν μοτίβα.
  • αναπαράγουν ή να συνεχίζουν ένα δεδομένο μοτίβο.
  • περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

 

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδια

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *