Μονάδες και Δεκάδες ΙΙ

ΣΤΟΧΟΙ

1. Μέσω του κεφαλαίου αυτού συνεχίζουμε την άσκηση των μαθητών στην ονοματολογία του αριθμητικού συστήματος σε επίπεδο δεκάδων και μονάδων και στην αντίστοιχη γραφή των αριθμών. Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε καταρχήν με τα νομίσματα.Χρησιμοποιούμε προσθετικά τα νομίσματα του 1 ευρώ ή 1 λεπτού, τα οποία ανταλλάσσουμε με νομίσματα μεγαλύτερης αξίας. Έτσι σχηματίζεται ένας διψήφιος αριθμός με δύο τρόπους: αφενώςμε τα μοναδιαία νομίσματα του 1 ευρώ ή 1 λεπτού και αφετέρου με όσο το δυνατό μεγαλύτερα νομίσματα. Οι μαθητές εργάζονται επίσης με τον άβακα, επάνω στον οποίο αναπαριστούν διψήφιους αριθμούς και διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες.

2. Παράλληλα συνεχίζουμε την άσκηση των μαθητών στα αθροίσματα της μορφής 10+ν, 20+ν κτλ και στις αφαιρέσεις της μορφής 1ν-ν, 2ν-2 κτλ

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξης

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παιζω…Μοναδες, Δεκαδες    Παιζω …Μοναδες , Δεκαδες

Μονάδες και Δεκάδες                                         Μονάδες και Δεκάδες

Τα ξύλινα στρατιωτάκια  Η μεγάλη πείνα
Τα ξύλινα στρατιωτάκια / jele.gr                             Η μεγάλη πείνα / jele.gr 
 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Μονάδες και Δεκάδες ΙΙ

  1. Pingback: Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί… : Ο ΓΡΑΦΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΟΥΛΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *