Μηχανική

Picture    Picture      

Βιβλίο μαθητή                          Τετράδιο εργασιών         Βιβλίο δασκάλου-Μέρος 1ο

Βιβλίο δασκάλου-Μέρος 2ο

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα σημαντικότερα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τις δυνάμεις, καθώς και τις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φ.Ε.1 Η ταχύτητα

 
Φ.Ε.2 Οι δυνάμεις

Φ.Ε.3 Δυνάμεις με επαφή- δυνάμεις από απόσταση

Φ.Ε.4 Πως μετράμε τη δύναμη

Φ.Ε.5 Η τριβή- Μία σημαντική δύναμη

Φ.Ε.6 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή

Φ.Ε.7 Η τριβή: Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη

Φ.Ε.8 Η πίεση

Φ.Ε.9 Η υδροστατική πίεση

Φ.Ε.10 Η ατμοσφαιρική πίεση
 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου
Επαναληπτικό φυλλάδιο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


              Τριβή Στιγμιότυπο οθόνης

Ισορροπία δυνάμεων-skoool.gr                                  Τριβή

              

Δυνάμεις                                                         Δυνάμεις που δεν ισορροπούν-skoool.gr

 

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Στιγμιότυπο οθόνης

Δυνάμεις και κίνηση : Τα βασικά

2 thoughts on “Μηχανική

  1. Pingback: Διαγωνίσματα Φυσικής Ε τάξης Δημοτικού | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *