Μίγματα

Picture              Picture              

Βιβλίο μαθητή                               Τετράδιο εργασιών              Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά των μιγμάτων και των διαλυμάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να φτιάξουν οι μαθητές μίγματα αναμειγνύοντας διάφορες ουσίες
  • Να αναφέρουν οι μαθητές τη φυσική κατάσταση  των μιγμάτων που έφτιαξαν, καθώς και τη φυσική κατάσταση των συστατικών τους
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά σε ποια από τα μίγματα που φτιάχνουν μπορούν να διακρίνουν τα συστατικά τους και σε ποια όχι.
  • Να διακρίνουν οι μαθητές τα μίγματα σε ομογενή και ετερογενή
  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι τα ομογενή μίγματα ονομάζονται αλλιώς διαλύματα
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η διαλυτότητα μιας στερεής ουσίας στο νερό.

πηγή: Φυσική Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Μελετάμε τα μίγματα

Φ.Ε.2 Μελετάμε τα διαλύματα

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιο 

 

 

 

This entry was posted in Φυσική Ε τάξη and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Μίγματα

  1. Pingback: Διαγωνίσματα Φυσικής Ε τάξης Δημοτικού | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *