Μήνες

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε φύλλα εργασίας με τους μήνες
Οι εικόνες είναι από το site http://www.cookie.com/Φύλλο εργασίας 1Φύλλο εργασίας 2Φύλλο εργασίας 3Φύλλο εργασίας 4Φύλλο εργασίας 5Φύλλο εργασίας 6Φύλλο εργασίας 7Φύλλο εργασίας 8Φύλλο εργασίας 9Φύλλο εργασίας 10Φύλλο εργασίας 11Φύλλο εργασίας 12Φύλλο εργασίας 13


Φύλλο εργασίας 14

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *