Μήλα και καμήλα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Η,η)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης μήλο.

Ορθογραφία: Είναι μαθητής

…………………………………………………………………………..

  • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
  • Με αφορμή το λάχνισμα της σελ. 51, τα παιδιά και ο/η εκπαιδευτικός λένε στην τάξη λαχνίσματα που ξέρουν . Ζητούν από ενήλικες του περιβάλλοντός τους να τους πουν λαχνίσματα και τα απαγγέλουν στην τάξη. Ο/η εκπαιδευτικός τα καταγράφει και δημιουργούν σχετικό βιβλίο τάξης.
  • Από το κεφάλαιο αυτό και εξής ο/η εκπαιδευτικός με τις λέξεις -κλειδιά μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Το γράμμα η

Μήλα και καμήλα

Καρτέλα: Η η

Αντιγραφή Η,η


Το γράμμα η


Αντιγραφή το η


Το γράμμα Η

H   H    h
Καρτέλα με το Η                  Ήτα         Η η (για αμβλύωπες) η

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Μήλα και καμήλα (για αμβλύωπες)

Το γράμμα η (για αμβλύωπες)

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Διαφάνεια1 (1)  Διαφάνεια2  Διαφάνεια3

Διαφάνεια4  Διαφάνεια5
 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣPicture   αρχείο λήψης

Το γράμμα Η                                                     Ένας καλός φίλος (Η,η)

πηγή: www.stintaxi.com

και μερικά ωραία βιντεάκια…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *