Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν διαφορετικές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Αξιοποιούν πληροφορίες ενός προβλήματος που δίνονται μέσα από μία εικόνα
  • Υπολογίζουν με εκτίμηση τη λύση ενός προβλήματος
  • Μοντελοποιούν τα δεδομένα ενός προβλήματος με πίνακα ή  σκίτσο
  • Επαληθεύουν την πράξη της πρόσθεσης με την αφαίρεση και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας εποπτικό υλικό
  • Διαχειρίζονται την έννοια του περισσότερο ή λιγότερο
  • Συνεργάζονται με τον διπλανό τους για την επίτευξη μιας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

  1. Pingback: Μαθηματικά Β τάξης | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *