Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ερευνούν προβληματικές καταστάσεις σε διαφορετικά πλαίσια και να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές νοερών υπολογισμών

Αναλυτικά οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

  • Αξιοποιούν τις πληροφορίες ενός προβλήματος που δίνονται μέσα από εικόνα
  • Μοντελοποιούν τα δεδομένα ενός προβλήματος με σκίτσο (ζωγραφίζοντας)
  • Μπορούν να ακολουθήσουν λεκτικές οδηγίες
  • Προσδιορίζουν κόμβους και κινούνται στο καρτεσιανό επίπεδο
  • Ελέγχουν την διαδικασία επίλυσης προβλήματος με εποπτικό υλικό
  • Συνεργάζονται με τον διπλανό τους για την επίλυση ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2


1 thought on “Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια

  1. Pingback: Μαθηματικά Β τάξης | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *