Καρτέλες με τους αριθμούς 1-10 (ποσοτική απεικόνιση)

Εδώ θα βρείτε μία συλλογή από 10 καρτέλες όπου σε κάθε μία υπάρχει ο αριθμός με την ποσοτική του απεικόνιση. Τις κάρτες αυτές μπορείτε να τις πλαστικοποιήσετε, να τις αναρτήσετε στον τοίχο της τάξη σας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ως πίνακας αναφοράς για τους μικρούς μαθητές.  Τα παιδιά θα έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους αριθμούς και ο/η εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει  παιχνίδια όπου τα παιδιά θα καταφεύγουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σχετικών με τους αριθμούς.

Καρτέλες αρίθμηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *