Καρτέλες με τις προπαίδειες

Πατήστε πάνω στις εικόνες ή στους αντίστοιχους συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε εντελώς δωρεάν καρτέλες με τις προπαίδειες από το 1 ως το 10.

                        null

Η προπαίδεια του 1                    Η προπαίδεια του 2

 

                        

  Η προπαίδεια του 3                     Η προπαίδεια του 4

 

null                         null

 Η προπαίδεια του 5                      Η προπαίδεια του 6

 

                          

Η προπαίδεια του 7                       Η προπαίδεια του 8

 

null                           

  Η προπαίδεια του 9                     Η προπαίδεια του 10

 

Δείτε επίσης

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

This entry was posted in Uncategorized by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *