Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Ένας από τους βασικούς στόχους που επιδιώκεται μέσω του κεφαλαίου αυτού είναι να υποβοηθηθούν οι μαθητές ώστε να προσανατολίζονται και να κινούνται σε τετραγωνισμένο χαρτί. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η άσκηση της ικανότητάς τους να εντοπίζουν και να βρίσκουν τις θέσεις των τετραγώνων και των κόμβων του τετραγωνισμένου χαρτιού με βάση την οριζόντια και την κάθετη διάσταση.

Πέραν αυτού, επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να αναπαράγουν πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί το υπόδειγμα ενός σχήματος που τους δίνεται σχεδιασμένο πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου 

Φύλλο εργασίας 1This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

1 thought on “Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

  1. Pingback: Μαθηματικά Α τάξη | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *