Ιστορίες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι,ι)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης ιστορία.
  • Στα στιχάκια επισημαίνεται η ορθογραφία των ουδετέρων σε -ι: ποτάμι, καλάμι, κουτί, σακί.
  • Με αφορμή την άσκηση 3 του Τ.Ε. (σελ.35) τα παιδιά προσεγγίζουν διαισθητικά την σειρά των όρων της πρότασης (Υ-Ρ-Α). Ο/η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί ανάλογες ασκήσεις

Ορθογραφία: Ένα πεπόνι

……………………………………………………………………………………………………………….

  • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
  • Το “ανοικτό” τέλος του κειμένου στο βιβλίο του μαθητή αποτελεί ερέθισμα για να συνεχίσουν τα παιδιά την ιστορία προφορικά. Κάθε παιδί προσθέτει μία πρόταση που ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού , το κάθε παιδί γράφει και εικονογραφεί σε ένα φύλλο χαρτί την πρόταση που είπε για τη συνέχιση της ιστορίας. Φτιάχνουν βιβλίο τάξης, ” ιστορία του ιπποπόταμου”

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιστορίες

Ιστορίες (για αμβλύωπες)


Το γράμμα ι


Αντιγραφή το ι


Το γράμμα Ι

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
 
Διαφάνεια30  Διαφάνεια31  Διαφάνεια32

Διαφάνεια33  Διαφάνεια34  Διαφάνεια35

 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 

Picture

Picture

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Picture

Το γράμμα Ι
πηγή : http://www.stintaxi.com/

και μερικά σχετικά βιντεάκια….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *