Θερμότητα

Picture    Picture       

Βιβλίο μαθητή               Τετράδιο εργασιών        Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να διακρίνουν οι μαθητές το φυσικό μέγεθος “θερμότητα” από το φυσικό μέγεθος “θερμοκρασία”, να μελετήσουν φαινόμενα σχετικά με τη θερμότητα, όπως η συστολή και η διαστολή στερεών, υγρών και αερίων καθώς και φαινόμενα σχετικά με την αλλαγή της φυσικής κατάστασης

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Το θερμόμετρο

Φ.Ε.2 Θερμοκρασία-θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

Φ.Ε.3 Τήξη-πήξη

Φ.Ε 4 Εξάτμιση και συμπύκνωση

Φ.Ε. 5 Βρασμός

Φ.Ε 6 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Φ.Ε. 7 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Φ.Ε. 8 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

 
Επαναληπτικό φυλλάδιοΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


           

Διαδραστικό θερμόμετρο                                      Θερμότητα-Κίνηση των μορίων

 

 

και μερικά βιντεάκια…

1 thought on “Θερμότητα

  1. Pingback: Διαγωνίσματα Φυσικής Ε τάξης Δημοτικού | e-mathima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *