Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας

ΣΤΟΧΟΙ

Σε προηγούμενο κεφάλαιο οι μαθητές ασκήθηκαν με αισθητοποίηση και εποπτικό τρόπο στον υπολογισμό αθροισμάτων με τη μέθοδο της υπέρβαση της δεκάδας. Στο μάθημα αυτό επιδίωξή μας είναι να δείξουμε την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την αφαίρεση.

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξη

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Οι σαπουνόφουσκες
Οι σαπουνόφουσκες / jele.gr

πρόσθεση-αφαίρεση αντίστροφες πράξεις_dimotikoupaidemata
Αντίστροφες πράξεις

ABACUS_dimotikoupaidemata

Άβακας

This entry was posted in Uncategorized by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *