Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής

Πατήστε το παρακάτω link για να βρείτε  υλικό για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής (βιντεάκια, εργασίες, παραμύθια, εκπαιδευτικό σενάριο, γελιογραφίες, παιχνίδια και πολλά άλλα) το οποίο οργάνωσε η κυρία Κανταρτζή Ευαγγελία στο blog της

Blog by Kantartzi E.

Κυκλοφορώ ασφαλώς!

 Φύλλα εργασίας     πηγή: http://www.kindykids.gr/

 

Picture
Παίξτε την κυκλοφοριακή αγωγή στον υπολογιστή σας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *