Διηγούμαι και γράφω ιστορίες (Αναδιήγηση)

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στην κατανόηση και συγγραφή κειμένου αυτοπαρουσίασης, την εκμάθηση του σχετικού λεξιλογίου, σύνδεση των ουσιαστικών με κόμμα και με και, και την εξοικείωση με στοιχεία δομής του γλωσσικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας.

 

 


Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *