Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Στο βιβίο Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Σουζάνα Παντελιάδου, Φαίη Αντωνίου, 2008) παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα εκπαιδευτικών από τις διαφορετικές ειδικότητες που θα συμμετέχουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *