Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Εμπέδωση, σύνθεση, επέκταση των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να αξιολογούν και να επιλέγουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την επίλυση ενός προβλήματος,
  • να οργανώνουν τα στοιχεία και να ξεχωρίζουν τα ερωτήματα από τα ζητούμενα,
  • να διατυπώνουν ενδιάμεσα ερωτήματα,
  • να εκτιμούν τα αποτελέσματα των πράξεων,
  • να κάνουν δοκιμές και επαληθεύσεις.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *